ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το πρότυπο ISO 13485:2003 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας Ιατροτεχνολογικων Προϊόντων.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να αποδείξουν την ικανότητά τους να παράγουν Ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει να ακολουθούν τις ρυθμιστικές διαδικασίες και να επιτυγχάνουν την πιστοποίηση του ISO 13485:2003

H Boderm Laboratories pc είναι πλήρως πιστοποιημένη με ISO 13485:2003 από την TUV Austria.

Παράλληλα η πιστοποίηση ότι ακολουθεί τους Κανόνες Καλής Παραγωγής - cGMP από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), δεσμεύουν την τήρηση τους και διασφαλίζουν ακόμη περισσότερο την Ποιότητα σε όλα τα στάδια Παραγωγής έως και διάθεσης του τελικού προϊόντος.  

Στην Boderm Laboratories pc η Διασφάλιση Ποιότητας ακολουθείται από όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στην ανάπτυξη ή / και παραγωγή Ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Είμαστε δεσμευμένοι στην τήρηση όλων των διαδικασιών και πρακτικών που θα διατηρήσουν και θα βελτιώσουν την ποιότητα όλων των υπηρεσιών μας.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.