ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Boderm Laboratories pc είναι πλήρως πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο ISO 22716:2007 και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής (cGMP) που καθορίζoυν τις κατευθυντήριες διαδικασίες για όλες τις πτυχές της ποιότητας των καλλυντικών προϊόντων.

Συμπεριλαμβάνει τις διαδικασίες ελέγχου των πρώτων υλών τους , την παραγωγή , τον ποιοτικό έλεγχο , την αποθήκευση και εσωτερική/εξωτερική διακίνηση των προϊόντων.

Η Boderm Laboratories pc ελέγχεται/επιθεωρείται σε ελεγχόμενα χρονικά διαστήματα τόσο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) όσο και από τον ανεξάρτητο οργανισμό διεθνούς κύρους TUV Austria.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.