Τεκμηρίωση

Στην Ελλάδα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) σε πλήρη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκη Ένωση ακολουθεί όλες τις ρυθμιστικές αποφάσεις για την κυκλοφορία και την παραγωγή Καλλυντικών, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Συμπληρωμάτων διατροφής.

Η Τεκμηρίωση / Νομοθεσία πρέπει να ακολουθείται πλήρως για την κυκλοφορία των προϊόντων.

Η Boderm Laboratories συμβουλεύει και ζητά από τους πελάτες της να συμμορφώνονται από την ανάπτυξη έως την παραγωγή και κυκλοφορία Καλλυντικών, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντνων και Συμπληρωμάτων διατροφής σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΟΦ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι σαφής οδηγίες/συμβουλές μας διασφαλίζουν τόσο τον Υπεύθυνος Κυκλοφορίας όσο και τον καταναλωτή του προϊόντος.

Η εμπειρία μας στην Ελληνική και Διεθνή αγορά μας επιτρέπει να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για όλα τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την γνωστοποίηση κυκλοφορίας ενός προϊόντος στις Υπηρεσίες Υγείας (ΕΟΦ).

Επενδύουμε συνεχώς στη συνεχή κατάρτιση της επιστημονικής μας ομάδας μας σε συνέδρια και σεμινάρια για την επίκαιρη ενημέρωση όλων των σχετικών θεμάτων της νομοθεσίας Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών προίόντνων.

Ο υπεύθυνος έρευνας και τεκμηρίωσης της Boderm Laboratories συμμετέχει από την αρχή ανάθεσης ανάπτυξης ή/και παραγωγής ενός προϊόντος προκειμένου διασφαλίσει την σωστή σύνταξη/επιθεώρηση του Φακέλου όσο και την παραγωγή/διάθεση του προϊόντος.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Τεκμηρίωση