ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

Τα Iατροτεχνολογικά προϊόντα είναι καινοτόμα προϊόντα που ενισχύουν την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων υγείας.

Είναι η καλύτερη κατηγορία των προϊόντων για φαρμακευτικές εταιρείες που θα ήθελαν να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιό τους στα προϊόντα με σήμανση CE Mark ή σε εταιρίες καλλυντικών που θα ήθελαν να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιό τους με τη θεραπευτική προσέγγιση ενός προϊόντος με ένδειξη.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα προσφέρουν το μοναδικό πλεονέκτημα της ένδειξης για θεραπευτικό αποτέλεσμα σε συγκεκριμένη πάθηση.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στον τομέα των φαρμακευτικών και καλλυντικών ιδιοσκευασμάτων, μας επιτρέπει την δημιουργία και ανάπτυξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. .

Η Επιστημονική ομάδα της Boderm Laboratories pc εργάζεται κοντά με τους πελάτες της, προκειμένου να επιτύχει την ενδεδειγμένη χρήση μέσω των χαρακτηριστικών του προϊόντος και τις δοκιμές που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία ενός Ιατροτεχνολογικού – CE Mark προϊόντος.
 
Όλα τα παραπάνω γίνονται με γνώμονα το συνολικό κόστος του τελικού προϊόντος που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε συνάρτηση με το βέλτιστο όφελος για τον καταναλωτή. 

Η τεχνογνωσία μας θα προσφέρει την ετοιμασία αλλά και την παράδοση ενός πλήρους φακέλου Ιατροτεχνολογικού – Medical Device – CE mark προϊόντος έτοιμο για παραγωγή και πώληση στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά.

Η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στις εγκαταστάσεις μας οδήγησε την Boderm Laboratories pc, να καταγραφεί στο μητρώο των πιστοποιημένων κατασκευαστών/παραγωγών Ιατροτεχνoλογικών – Medical Device προϊόντων. (EU Directory of Medical Device manufacturers).

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.